NACHO 2.0.6

Fixes

NACHO 2.0.5

Fixes

Tests

Full Changelog: https://github.com/mcanouil/NACHO/compare/v2.0.4...v2.0.5

NACHO 2.0.4

Fixes

Full Changelog: https://github.com/mcanouil/NACHO/compare/v2.0.3...v2.0.4

NACHO 2.0.3

Chores

Full Changelog: https://github.com/mcanouil/NACHO/compare/v2.0.2...v2.0.3

NACHO 2.0.2

Chores

Full Changelog: https://github.com/mcanouil/NACHO/compare/v2.0.1...v2.0.2

NACHO 2.0.1

Chores

Full Changelog: https://github.com/mcanouil/NACHO/compare/v2.0.0...v2.0.1

NACHO 2.0.0

Major (breaking) changes

Features

Full Changelog: https://github.com/mcanouil/NACHO/compare/v1.1.0...v2.0.0

NACHO 1.1.0

Breaking changes

Minor improvements and fixes

NACHO 1.0.2

Minor improvements and fixes

NACHO 1.0.1

Minor improvements and fixes

NACHO 1.0.0

New features

Breaking changes

Minor improvements and fixes

NACHO 0.6.1

Minor improvements and fixes

NACHO 0.6.0

Citation

New features

Minor improvements and fixes

NACHO 0.5.6

Minor improvements and fixes

NACHO 0.5.5

Minor improvements and fixes

NACHO 0.5.4

Minor improvements and fixes

NACHO 0.5.3

Minor improvements and fixes

NACHO 0.5.2

Minor improvements and fixes

NACHO 0.5.1

Minor improvements and fixes

NACHO 0.5.0

New features

Minor improvements and fixes

NACHO 0.4.0

NACHO 0.3.1

NACHO 0.3.0

NACHO 0.2.2

NACHO 0.2.1

NACHO 0.2.0

NACHO 0.1.0